Šonův odchod

V den, kdy Šona odešel, jsem si okolo půl čtvrté ráno za něj stoupl, dotkl jsem se ho a požehnal mu. Řekl jsem mu: „Šono, teď už můžeš jít.“

Jeho duše mi ale odvětila: „Ne, nechci jít, nechci odejít.“

Namítl jsem: „Ty ale trpíš, trpíš a trpíš. Držel jsem tě tady na Zemi. Byla jsi ke mně velice laskavá a soucitná.“

Odpověděla: „Dobrá tedy. Odejdu s tvým požehnáním.“

Ještě jsem dodal: „Mé požehnání, láska, vděčnost a vděčnost a pýcha a pýcha s tebou zůstanou.“

Když pak ale opustila tělo, byla znovu smutná. Chtěla na Zemi zůstat. Snažil jsem se ji tedy utěšit: „Už jsi opustila tělo. Kdybych tě chtěl zadržet na Zemi, nedovolil bych ti zemřít. Chtěl jsem, abys šla, a tak jsi odešla. Odešla jsi s mým požehnáním, radostí a pýchou.“

  1. listopadu 1996
Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Přátelství s královstvím zvířat.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1590th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Přátelství s královstvím zvířat, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »