Jak to, že cítím rozdíl mezi všemi ostatními a svým nejbližším přítelem, Bohem?

Sri Chinmoy: Rozdíl, který cítíš mezi svým nejbližším přítelem, Bohem, a svými ostatními přáteli, je velmi prostý. Bůh si myslí, že jsi stejně dobrý jako On, stejně božský jako On a stejně dokonalý jako On. Tví ostatní přátelé si myslí, že jsi možná dobrý, božský a dokonalý. Cítí ale, že oni jsou lepší, více božští a dokonalejší, než jsi ty. Všichni tví lidští přátelé si navenek myslí a vnitřně cítí, že nejsi na jejich úrovni. Ty je ale máš rád a oni mají rádi tebe. Miluješ je a oni milují tebe. Proto jsou to tvoji přátelé a ty jsi jejich přítel. Pokud jde o Boha, Bůh tě miluje nejen proto, že jsi Jeho věčný přítel, ale proto, že ty a On jste jedním.