Proč v sobě nemohu vidět Boha?

Sri Chinmoy: Můžeš v sobě vidět Boha. Nemůžeš ho ale vidět teď, protože nepláčeš a nesnažíš se ho vidět. Jestliže maminku o nic nepožádáš, nic ti nedá. Pokud ji o něco požádáš, vždy ti to dá. A tak chceš-li vidět Boha, nejlepší je ho hledat. Uvidíš ho jedině tehdy, když ho budeš hledat.

Bůh je jako ten nejkrásnější drahokam, nacházející se v pokoji tvého srdce. Budeš-li ho hledat, okamžitě ho najdeš. Nesmíš jen rychle nakouknout do svého pokoje a říct, že tam Bůh není. Snaž se cítit, že tam je. Jakmile ho opravdu začneš hledat, určitě ho spatříš.