1007 Láska Božská

Láska Božská
rozkvétá v zahradě vděčnosti mého srdce
po celý rok.
A teď mi patří
nová obloha naděje,
nové slunce příslibu
a nový Bůh Soucitu nekonečného.