1094 Neplýtvej časem

Neplýtvej časem.
Čas je drahý.

Nezneužívej Boha.
Bůh je milostivý.

Nestýkej se s nevědomostí.
Nevědomost je zuřivá.

Nehraj si s pochybností.
Pochybnost je škodlivá.

Neuchovávej si nejistotu.
Nejistota je nakažlivá.

Nechovej v sobě nečistotu.
Nečistota je nebezpečná.