1112 Stále se starám o Boha

Přesto, že máš spoustu božských věcí,
stále tajně opatruješ
život potěšení.

Přesto, že mám spoustu nebožských věcí,
stále se starám o Boha
a o naprosté naplnění Jeho Vůle.