1115 To pravé

Má mysl získává inspiraci
jen když si vyberu to pravé,
co mám dělat.
Mé srdce získává aspiraci,
jen když si vyberu to pravé,
čím se stát.
Co je to pravé,
čím se stát?
Stanu se Božím nejdokonalejším nástrojem.