1131 Nový způsob modlitby

Ode dneška se budu snažit
o nový druh úspěchu.
Mým jediným úspěchem
bude vědomé odevzdání se
Vůli mého Milovaného Nejvyššího.

Ode dneška budu mít
nový způsob modlitby.
Radostně přijímat Boží Návrh,
že bude vést mé srdce a řídit můj život,
bude má jediná modlitba.