1236 Když jsem zosobněnou upřímností

Když jsem zosobněnou upřímností,
pokouším se zachránit svůj život
před sebou samým.