1247 Dvě neuvěřitelné skutečnosti

Dvě neuvěřitelné skutečnosti:
Bůh zaháněl tygra mých tužeb.
Má pochybující mysl
neúnavně následovala Boha.