1303 Tři největší nesmysly

Tři největší nesmysly:
Zklamu svého Pána.
Nejsem míněn pro realizaci Boha.
Můj Pán mnou není potěšen.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 14.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce .

Toto je 421st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 14, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »