1305 Jediná odpověď

Je peklo na této zemi?
Pochybující mysl má jedinou odpověď
a je jedinou odpovědí.

Je Nebe na této zemi?
Aspirující srdce má jedinou odpověď
a je jedinou odpovědí.