1318 Boží potíže

Boží potíže jsou tyto:
Zvířecí v člověku
na Něj úplně zapomnělo.
Božské v člověku
Jej neprojevuje uspokojivě.