1378 Dech mé laskavosti

Dech mé laskavosti
má Bůh rád.
Dechu mé oduševnělosti
si Bůh váží.
Dech mé nesobeckosti
Bůh miluje.