1378 Dech mé laskavosti

Dech mé laskavosti
má Bůh rád.
Dechu mé oduševnělosti
si Bůh váží.
Dech mé nesobeckosti
Bůh miluje.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 14.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce .

Toto je 421st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 14, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »