1625 Vzpomínka

Vzpomínka je bolestná, když vidím,
že marně se mě snažil můj sladký Pán změnit.
Vzpomínka je plná blaženosti,
když jsem konečně odevzdal
svou sirotčí vůli
Boží všemohoucí Vůli.