1695 Tvůj každodenní život

Tvůj každodenní život
je přelidněný
hledajícími i nehledajícími,
o Bohu pochybujícími
   v Boha věřícími.

Tvé oko zájmu
je objímá
a tvé srdce lásky je učí.