1727 Tvůj jediný směr života

Tvůj jediný směr života
je odkrýt krásu
tvého vnitřního Boha
aspiraci tvého vnějšího člověka.