175 Jeho pravá přirozenost

Nenávist k člověku
má jen v hlavě.
Láska k Bohu
v jeho srdci
brzy zaplaví celou jeho bytost,
neboť nic kromě lásky
není jeho pravou přirozeností.