192 Tvé ticho milující srdce

Tvá mysl má záplavu otázek.
Existuje jen jeden učitel,
který na ně dokáže odpovědět.
Kdo je tím učitelem?
Tvé ticho milující srdce.