1978 Nejlepší definice

Nejlepší definicí modlitby
je její každodenní provádění.
Nejlepší definicí meditace
je její oduševnělé prožívání.
Nejlepší definicí jógy
je její upřímné žití.
Nejlepší definicí Boha
je Jeho milování, jen Jeho,
bezpodmínečně.