2101 Zaujímáš první místo

Můj drahý Pane,
zaujímáš první místo
v mém životě aspirace.

Můj sladký Pane,
jsi první volbou
mého srdce odevzdanosti.