214 Dvě naděje

Dvě naděje neustále zpívají
v mém chvějícím se srdci:

jednoho dne začnu milovat
svého Pána Nejvyššího bezvýhradně;

můj Pán Nejvyšší mi potají poví,
že mi navždy odpustil.