2157 Jsem poutník ticha

Moje vnitřní cesta nemá stromy.
Moje vnější cesta nemá ovoce.
Moje cesta do Nebe nemá společníka.
Jsem poutník ticha
vlastněný nadějí Věčnosti.