2158 Překvapím svou duši

Určitě překvapím svou duši tím,
že projevím Boha dlouho před tím,
než udeří Hodina.