2259 Síla peněz

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
jestliže již objevili
nepopíratelnou pravdu,
že síla peněz
je nekonečně méně významná,
než zrnko prachu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 23.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 475th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 23, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »