2260 Mistrovo srdce

Hledající mohou udělat
velmi rychlý pokrok,
pokud se odváží cítit,
že Mistrovo srdce
pro ně bezesně pláče
a Mistrova duše
miluje jejich život
nekonečně, nekonečně více,
než kdy mohou svůj život milovat
oni sami.