236 Ego žije z pozornosti1

Ego žije z pozornosti.
Dokonalost naší nejisté
zvířecko-lidské povahy
žije z Moře Božího Soucitu.


  1. FF 236.-260. Následujících dvacet pět básní bylo napsáno 27. října 1979 na cestě z Hongkongu do Bangkoku.