2602 Odstraň vřavu

Můj Pane, odstraň mou mysl z té vřavy.

„Mé dítě,
nech mne nejprve odstranit vřavu z tvé mysli.“