2609 Nevím

Můj Pane, miluji Tě
ale nevím,
jak je má láska hluboká.

Můj Pane, potřebuji Tě,
ale nevím,
jak je má potřeba upřímná.