2646 Zná tajemství Nebe

Zná tajemství Nebe,
protože
jeho mysl je nyní veškerou pozorností,
jeho srdce je nyní veškerou poslušností
a jeho život je nyní veškerou ochotou.