2708 Božsky dokonalá realizace

Nebeská inspirace sestupuje.
Pozemská aspirace stoupá.
Božsky dokonalá realizace
ani nesestupuje ani nestoupá.
Jen šíří svou nekonečnou vůni
po délce i šířce světa.