2709 Vnitřní problém

Ne, dokonce ani jeden vnější problém
nemůže být vyřešen trvale,
jestliže vnitřní problém zůstává nevyřešen.
A jaký je to vnitřní problém?
Nedostatek hladu po Bohu.