2801 Hostina ve vnitřním světě

Jestliže se modlíš
pro uspokojení svého vnitřního hladu,
tvá modlitba bude nakonec naplněna.
Něco navíc:
Bůh ve vnitřním světě uspořádá hostinu
pro upřímného hladového hledajícího v tobě.