2818 Nelaskavá mysl

Řekne-li ti tvá mysl,
že ti může dát mír,
tak se jí zeptej,
proč nebyla tak laskavá
a nedala ti mír doposud.
Nemůžeš důvěřovat nelaskavé mysli.