2921 Chvíle, kdy tě nemiluji

Můj Pane, miluješ mne,
i když zabíjím čas?

„Ano, Mé dítě, miluji tě.“

Můj Pane, je nějaká chvíle,
kdy mne nemiluješ?

„Ano, Mé dítě, je chvíle,
kdy tě nemiluji.“

Kdy, můj Pane, kdy?

„Když si myslíš,
že nejsi rašícím Bohem.“