2924 Schopnost se stát

Má mysl má schopnost
stát se krásnou.
Mé srdce má schopnost
zůstat krásné.
Má duše je věčně krásná.