2926 Má jediná potřeba

Bdělost je to jediné,
co má mysl potřebuje.

Oduševnělost je to jediné,
co mé srdce potřebuje.

Jednota — má neustálá, bezesná,
neoddělitelná jednota s mým Pánem Nejvyšším -
je to jediné, co potřebuji já.