3004 Chceš-li být dokonalý

Oduševněle se usmívej,
bezesně plakej,
a bezpodmínečně služ,
chceš-li být vždy dokonalý
ve světě stávání se
i ve světě překonávání.