3011 Vyřešit své problémy

Chceš řešit
všechny své vnitřní problémy.
Běda, nejsi schopen je vyřešit.
Řeknu ti tajemství z tajemství:
abys vyřešil všechny své vnitřní i vnější problémy,
zkus vyřešit jeden problém —
uvědom si Boha Jeho vlastním Způsobem.
Hle, tvé vnitřní i vnější problémy zmizely.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 31.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 483rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 31, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »