3018 Můžeš být šťastný

Můžeš být šťastný,
jen když si tvá mysl připustí,
že někdo jiný má více blaženosti a moudrosti.
Kdo je ten někdo?
Nikdo jiný než tvůj vlastní
modrý pták Věčnosti — tvá duše.