3025 Zvláštní modlitba

Můj Pane Nejvyšší,
mé srdce má zvláštní modlitbu:
„Toužím být vědomé
a neustále užitečné
ve Tvém světle služby
a jen pro blaženost uspokojení Tvého Oka.“