3102 Čistota v srci

Čistota v mysli
zkracuje cestu
k sebeobjevení.

Čistota v srci ukazuje,
že cíl není nikde jinde,
než uvnitř srdce samotného.