3114 Poslušnost v životě hledajícího

V životě hledajícího
nebylo, není a nebude
nic tak důležitého,
jako poslušnost.