3217 Jsem připraven vyplakat

Jsem připraven
vyplakat studánku slz,
dokud nebudu zcela zaplaven
Mořem Odpuštění svého Pána.