3254 Mít nesmírný úspěch

Chceš mít nesmírný úspěch?
Pak urovnej svou vnější mysl.

Chceš učinit spolehlivý pokrok?
Pak zharmonizuj svůj vnitřní život.