3264 Zpívej píseň sebenabízení

Zpívej píseň sebenabízení, zpívej!
Nebe na zemi a země v Nebi
nemohou zůstat a nezůstanou vzdálené.