3564 Správná věc

Přikáží ti,
abys dělal správnou věc:
miluj sám sebe upřímně a oduševněle.

Zakáži ti,
abys dělal špatnou věc:
neměj o sobě špatně mínění
a pošetile neodpočívej s pohodlností.