3578 Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili

Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili,
je jako dívat se jedním okem,
protože druhé oko zcela ztratilo
svou schopnost vidět.

Zasvětit se bez aspirace,
je jako používat jen jednu ruku,
protože druhá ruka
je úplně ochromená.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 36.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 503rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 36, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »