3578 Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili

Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili,
je jako dívat se jedním okem,
protože druhé oko zcela ztratilo
svou schopnost vidět.

Zasvětit se bez aspirace,
je jako používat jen jednu ruku,
protože druhá ruka
je úplně ochromená.