366 Jedna věc mě znepokojuje1

Mé srdce je zatíženo mnoha věcmi,
ale jedna věc mě znepokojuje
v každé tiché chvilce,
a tou je závaží
utrpení světa,
jako hora veliké.


FF 366.-375. Následujících deset básní bylo napsáno 29. října 1979 v autě během jízdy z Čennaje do Pondičéri.