366 Jedna věc mě znepokojuje1

Mé srdce je zatíženo mnoha věcmi,
ale jedna věc mě znepokojuje
v každé tiché chvilce,
a tou je závaží
utrpení světa,
jako hora veliké.


  1. FF 366.-375. Následujících deset básní bylo napsáno 29. října 1979 v autě během jízdy z Čennaje do Pondičéri.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 390th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »