370 Neobviňuj Boha

Neobviňuj Boha.
On se ti upřímně snaží pomáhat.

Neobviňuj sebe.
Sebeobviňování ti nedovolí vstoupit
do dveří uspokojení dokonalosti.

Jen miluj Boha o trochu více.
Jen na sebe mysli o trochu méně.
Pohleď, podívej,
všechny tvé nevýslovné problémy jsou vyřešeny.